Tag Archives: Bidar

ಕರವ ಜೋಡಿಸ ಬನ್ನಿ, ಈ ರಾಷ್ಟ್ರ ಕಾರ್ಯದಲಿ

ನಾನು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದೇನೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಯುವಮೋರ್ಚಾದ ವತಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಹುತಾತ್ಮರ ಸ್ಮಾರಕ ನಿರ್ಮಾಣದ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದಾಗಿನಿಂದ ಈ ಗೊರಟಾ ಗ್ರಾಮದ ಭೇಟಿ ವಿಶೇಷವೆಂದೇನೂ ಅಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾನು ಈ ಬಾರಿ ಗೊರಟಾಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದು ಮೇ ೯ರಂದು. ಈ ಮೇ ೯ಕ್ಕೂ ಗೊರಟಾ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೂ ವಿಶೇಷವಾದ ನಂಟು. ಗೊರಟಾ ಗ್ರಾಮದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಈ ದಿನವನ್ನಂತೂ ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯುವಂತೆಯೇ ಇಲ್ಲ. ಇತಿಹಾಸದ ಅಂಅನ ನೆನಪು ಬಂದಾ ಕೂಡಲೇ ಅಂದು ಗೊರಟಾ ಗ್ರಾಮದ ಜನತೆ ಅನುಭವಿಸಿದ ನೋವು, ಅಂದಿನ ಗೊರಟಾ ಗ್ರಾಮದ ಚಿತ್ರಣ ಕಣ್ಣಮುಂದೆ ಹಾದು ಹೋದವು.10659405_383858115136400_6809516800445036903_n Continue reading

Gorata – A story of massacre

They killed and culled everyone they saw. They killed youths , women, children, cattle and what not. The whole village was set afire.

During a conversation with my friends, I was told about a place called Gorata, A village in Bidar district of Karnataka. It would not be an exaggeration if we term it as Jallianwallahbagh of Karnataka. I recall my visit to the place and try to pen the story I heard.

Continue reading